ايسنا/ همزمان با افتتاح پروژه‌‎هاي برقي، خاموشي‌هاي ساعتي نيز به استان فارس بازگشت.

در حاليکه صبح شنبه دوم مرداد، شاهد افتتاح ۳ پروژه برقي در قالب طرح پويش الف ب ايران در استان فارس بوديم، برق مشترکان خانگي در شيراز بار ديگر براي ۲ ساعت قطع شد.
قطع برق و اعمال خاموشي در شيراز، بدون اعلام و هشدار قبلي و خارج از برنامه‌اي که پيش از اين جدول آن توسط توزيع برق شيراز منتشر شده بود، حادث شده است.
شهروندان در شيراز، طي ساعات گذشته از وقوع خاموشي ۲ ساعته، بدون اعلام و هشدار قبلي، در نقاط مختلف اين کلانشهر خبر دادند. 
بعد از آنکه روز شنبه و بدون اطلاع قبلي شهروندان در فارس ساعاتي را در خاموشي بسر بردند، شرکت برق منطقه اي فارس اطلاعيه اي صادر کرد و از احتمال اعمال خاموشي تحت عنوان مديريت اضطراري بار خبر داد و توصيه کرد شهروندان از محافظ براي وسايل برقي خود استفاده کنند. 
در اطلاعيه برق منطقه اي که با عنوان جداول اعلامي برنامه خاموشي هاي احتمالي مديريت اضطراري بار منتشر شده ضمن پوزش از مشترکين از آنان درخواست شده است که براي اطلاع از زمان احتمالي اعمال خاموشي به سايت‌هاي توزيع برق فارس و شيراز مراجعه کنند. 
در اين اطلاعيه فوري آمده است:
" با توجه به اجراي برنامه احتمالي مديريت اضطراري بار ناشي از کمبود توليد و افزايش مصرف برق، ضمن پوزش از هم استاني هاي فهيم و سپاس از شکيبايي و همراهي در اين شرايط سخت، در خصوص اجراي برنامه احتمالي خاموشي ها بر اساس جداول اعلامي ،موارد زير را به اطلاع مردم شريف استان فارس مي رساند:ب
برنامه خاموشي هاي احتمالي مديريت اضطراري بار از طريق سايت هاي ۱) "شرکت توزيع نيروي برق شيراز" به آدرس www.shirazedc.co.ir جهت شهرستان هاي شيراز، مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان،خرامه، کوار،سروستان،سپيدان، زرقان و بيضا و ۲) "شرکت توزيع نيروي برق استان فارس" به آدرس www.farsedc.ir جهت ساير ۲۶ شهرستان استان فارس به تفکيک، قابل دريافت و مشاهده است. 
ميزان خاموشي ها براي هر گروه با توجه به سقف هاي اعلامي و ميزان تجاوز مصرف برق در استان ها؛ به صورت متمرکز و سراسري توسط مديريت شبکه برق ايران، اعلام و متعاقبا موارد فوري به شرکت هاي توزيع نيروي برق شيراز و استان فارس اعلام و بر اساس جداول خاموشي هاي احتمالي ، اعمال مي گردد. ضمنا اين برنامه ها به مفهوم قطعيت اعمال خاموشي نبوده و در صورت محدوديت تامين برق،اجرا خواهد شد. 
با توجه به اينکه احتمال قطعي برق ناخواسته بر اثر ساير شرايط فني و غيرفني وجود دارد و نياز به تماس شهروندان با مراکز اتفاقات مي باشد؛ *خواهشمند است فقط در صورت افزايش خاموشي هاي مديريت اضطراري بار طبق جداول اعلامي به بيش از ۲ ساعت با مرکز ۱۲۱ تماس گرفته شود.
لطفا جهت لوازم برقي خود از محافظ استفاده و درصورت عدم استفاده، لوازم خود را در زمان قطع برق از مدار خارج نماييد و پس از وصل برق با تاخير آنها را روشن کنيد."
اين اطلاعيه تاکيد دارد که کارکنان صنعت برق فارس براي ارائه خدمات شبانه روزي بي وقفه، از هيچ کوششي فروگذار نخواهند کرد. 
طي يکماه گذشته خاموشي‌ها در شيراز به صفر رسيده بود اما در بعضي نقاط فارس گزارش مي شد. 

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online