صدا و سيما/ مدير باغباني جهاد کشاورزي استان کرمانشاه از آغاز برداشت انگور در مناطق معتدل استان خبر داد.

منصور احمدي، مدير باغباني جهاد کشاورزي استان کرمانشاه سطح باغات انگور استان کرمانشاه را ۹ هزار و۸۰۰ هکتار اعلام کرد و  گفت: پيش بيني مي‌شود امسال از اين ميزان ۱۴۰ هزار تن انگور برداشت شود.
وي متوسط عملکرد انگور در باغات استان را ۱۵ تا ۱۷ تن در هر هکتار اعلام کرد و افزود: بيشترين سطح زير کشت باغات انگور استان با ۲ هزار و ۱۰۰ هکتار در شهرستان صحنه قرار دارد.
مدير باغباني جهاد کشاورزي استان خاطرنشان کرد: تاکستان‌هاي کندوله در شهرستان صحنه با برخورداري از تنوع ارقام انگور جزء باغات ممتاز انگور کشور به حساب مي‌آيد.
احمدي ارقام انگور تاکستان‌هاي استان کرمانشاه را شامل ياقوتي، کاشمر، عسکري، بي دانه و دانه دار، فخري، شاهاني، ريش بابا، کشمشي و... عنوان کرد.
وي ياداور شد: برداشت انگور در استان کرمانشاه تا اواخر شهريور ماه ادامه دارد.

آخرين خبر کرمانشاه در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/kermanshah.today