صدا و سيما/ فرماندار حميديه گفت: پنج روستاي اين شهرستان با مشکل آبرساني روبه‌رو هستند که با کمک سپاه و شرکت آبفا تلاش داريم هر چه زودتر اين مشکل را برطرف کنيم.

شاهين هاشمي، فرماندار حميديه با اشاره به همکاري و هماهنگي بين دستگاه‌ها و سپاه براي رفع مشکل آبرساني در خوزستان اظهار کرد: در برخي مناطق با توسعه و بهسازي سيستم لوله کشي و انتقال آب و در برخي مناطق با تقويت پمپ‌هاي ايستگاه‌هاي پمپاژ تلاش شده تا مشکلات آبرساني در حميديه در اين شرايط بحراني برطرف شود.
وي با اشاره به اينکه بخش گمبوعه اين شهرستان از جمله مناطقي است که در بحث آبرساني دچار مشکلاتي است بيان کرد: ۱۷ تانکر آبرسان(سپاه پنج تانکر، شرکت آبفاي حميديه يک تانکر، ستاد اجرايي فرمان امام ۲ تانکر، شرکت اروندان ۲ تانکر، امور عشاير يک تانکر و وزارت دفاع ۶ تانکر) به اين بخش اختصاص داده شده تا در اين شرايط بحراني مردم اين بخش بدون آب نباشند.
شهرستان حميديه در غرب خوزستان واقع است که آب مورد نياز خود را از رودخانه‌هاي کرخه و کرخه نور تامين مي‌کند که به دليل کاهش حجم آب پشت سد کرخه، اين رودخانه با کاهش آورد آب روبه رو شده است و به تبع برخي نقاط شهرستان‌هاي غرب استان از جمله حميديه با کمبود آب روبه‌رو شده‌اند.


 

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today