باشگاه خبرنگاران/ هواشناسي گلستان با صدور هشدار سطح نارنجي از نفوذ سامانه پرفشار و تقويت جريانات مرطوب و خنک شمالي خبر داد.

از روز چهارشنبه با نفوذ سامانه پرفشار و تقويت جريانات مرطوب و خنک شمالي، شاهد رگبار رعد و برق، وزش نسبتا شديد باد و کاهش محسوس دما خواهيم بود.
آبگرفتگي معابر و وقوع سيلاب ناگهاني از اثرات اين سامانه است.
بازگشايي مسير آبراهه ها، دوري از اسکان در حاشيه رودخانه‌ها و مسيل‌ها و نرفتن به ارتفاعات از توصيه‌هاي اداره کل هواشناسي است.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today