تسنيم/ دادستان عمومي اصفهان با اشاره به اينکه هليا قصد استفاده از وسيله تهاجمي را نداشت، گفت: مقصر اصلي نهاد خانواده، مدرسه و نهادهاي عمومي و فضاي مجازي بوده که رها شده است. هيچ‌کس منکر استفاده از اين فضا نيست ولي بايد مديريت شود.

علي اصفهاني، دادستان عمومي اصفهان با اشاره به تصميم‌گيري در مورد پرونده هليا توسط دادستاني، اظهار کرد: تصميمي که ما در مورد هليا و هم‌گروهيان گرفته‌ايم اين است که اداره فرهنگ و ارشاد استان و ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر را موظف کرديم که کلاس‌هاي تربيتي و مشاوره به صورت مجزا براي دختران و پسران و والدين آن‌ها به مدت دو ماه هر هفته سه جلسه برگزار و بعد از آن نتيجه را به ما اعلام کنند تا تصميم‌گيري درستي از لحاظ تربيتي و فرهنگي براي جوانان و نوجواناني که از اين قبيل هنجارشکني‌ها داشته‌اند صورت دهيم.
وي گفت: البته بحث اراذل و اوباش و کساني که امنيت جامعه را به هم مي‌ريزند با  نوجوانان و جوانان هنجارشکن متفاوت است و بدون شک با آن اراذل و اوباش برخورد قانوني مي‌شود و به آن‌ها اجازه به هم ريختن امنيت مردم داده نمي‌شود.
اصفهاني خاطرنشان کرد: بحث هليا و نوجوانان و جوانان اين چنيني که تحت تاثير هجمه‌هاي فرهنگي قرار گرفته‌اند و به اين دليل است که ما نتوانستيم به خوبي آن‌ها را تغذيه فرهنگي کنيم متفاوت است و بايد برخورد تربيتي و فرهنگي و نه مقابله‌اي با آنها داشته باشيم.
دادستان عمومي اصفهان با اشاره به اينکه هليا قصد استفاده از وسيله تهاجمي را نداشت، افزود: مقصر اصلي نهاد خانواده، مدرسه و نهادهاي عمومي و فضاي مجازي بوده که رها شده است. هيچ‌کس منکر استفاده از اين فضا نيست و همه بايد از اين فضا بهره مند شوند، ولي آيا نبايد مديريت شود؟
وي با بيان اينکه مخالف فيلترينگ تلگرام نيست، ادامه داد: مديريت به معاني فيلترينگ نيست بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که آسيبي به جوانان و نوجوانان نزند.
اصفهاني در پاسخ به سوال خبرنگار مبني براينکه آيا قوه مقننه پي‌گير فيلترينگ تلگرام و يا اينستاگرام است، بيان کرد: اگر با ديد فرصت به شبکه‌هاي اجتماعي نگاه کرديم نه تهديد، مخالف فيلترينگ هستم.
دادستان عمومي اصفهان با بيان اينکه من از شبکه‌هاي واتس اپ، تلگرام و گاهي مواقع از اينستاگرام هم استفاده مي‌کنم، گفت: من نظر شخصي خود را بيان مي‌کنم که همه اينها ظرفيت است و مابايد از اين ظرفيت با مديريت استفاده کنيم.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today