ايمنا/ مديرعامل سازمان بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر شهرداري قم از تعريف ۱۰ پروژه شاخص در آتليه طراحي شهري خبر داد و گفت: احداث و تکميل بست شرقي حرم مطهر، ساماندهي و بهسازي قبرستان نو، مديريت و نگهداري مجتمع الغدير و بازار شمسه و همچنين ساماندهي ميدان مطهري بخشي از اين پروژه ها است.

عليرضا خاکي مديرعامل سازمان بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر شهرداري قم با تأکيد بر اهميت تدوين برنامه بر اساس مطالعات و پژوهش‌هاي به‌روز اظهار کرد: نخستين گام سازمان بهسازي و نوسازي اطراف حرم حضرت معصومه(س) پس از استقلال کاري، تشکيل واحد مطالعاتي و برنامه‌ريزي بود.
وي از تشکيل نخستين آتليه طراحي شهري در قم خبر داد و افزود: ۶ عضو آتليه طراحي شهري از متخصصان بومي در حوزه شهرسازي و بافت فرسوده بوده که برنامه‌ها و سياست‌هاي سازمان را بر اساس آخرين آمار و چالش‌هاي شهر براي عملياتي شدن فرصت‌هاي و نيازهاي اطراف حرم تعريف و تدوين مي‌کند.
مديرعامل سازمان بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر شهرداري قم ادامه داد: شناسايي و برنامه‌ريزي براي عملياتي شدن فرصت‌ها و نيازهاي اطراف حرم بيشترين زمان را برده و توانسته‌ايم برنامه‌اي جامع در اين حوزه تدوين کنيم.
وي رويکرد مطالعات بافت فرسوده را تشريح کرد و گفت: در مطالعات بافت فرسوده سه رويکرد بهسازي، نوسازي و بازسازي مورد مطالعه قرار گرفته که آسيب‌شناسي، هزينه و اعتبارات موردنياز آن سنجيده شده است و بر اين اساس بازسازي به علت تملک گسترده و نياز به منابع مالي و عدم امکان جابه‌جايي جمعيت از دستور کار خارج شد.
خاکي ادامه داد: در حال حاضر بهسازي باهدف صرف کمترين هزينه به‌عنوان بهترين رويکرد سازمان در دستور کار قرارگرفته و اقدامات لازم جهت توسعه و مشارکت شهروندان با اجراي محور فرهنگي در بافت تاريخي شهر قم کليد خورده و در حال اجرا است.
وي شناسايي فرصت‌هاي پيرامون حرم را يکي ديگر از خروجي‌هاي تيم مطالعاتي و آتليه طراحي شهري دانست و خاطرنشان کرد: تيم مطالعاتي بررسي فرصت‌هاي پيرامون حرم را آغاز کرده و ۱۰ پروژه شاخص با شناسنامه و گزارش اوليه و همچنين برآورد حدود بودجه و چشم‌انداز آينده آن براي مديريت شهري و استان تعريف کرده است.
مديرعامل سازمان بهسازي و نوسازي اطراف حرم مطهر شهرداري قم گفت: تعدادي از پروژه‌هايي که در اين مطالعات تعريف و برنامه‌ريزي‌شده احداث و تکميل بست شرقي حرم مطهر، ساماندهي و بهسازي قبرستان نو، مديريت و نگهداري مجتمع الغدير و شمسه و همچنين ساماندهي ميدان مطهري است.

آخرين خبر قم در اينستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday