فارس/ جانشين فرمانده انتظامي هرمزگان گفت: رانندگان بي توجه به محدوديت‌هاي کرونايي در هرمزگان 2.3 ميليارد تومان جريمه شدند.

سرهنگ مهرداد مشوق، جانشين فرمانده انتظامي هرمزگان اظهار کرد: طرح ممنوعيت تردد و خروج پلاک هاي بومي از استان و ورود پلاک هاي غيربومي به استان از سه شنبه ۲۹ تيرماه تا هم روز جمعه يکم مرداد در استان  اجرا شد و در اين مدت رانندگان ناقض محدوديت هايي کرونايي دو ميليارد و ۳۸۰ ميليون تومان جريمه شدند.
وي افزود: در اين چهار روز، تعداد هزار و ۷۳۶ دستگاه خودروبه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و هزار و ۱۶۱ دستگاه خودرو به مبلغ يک ميليون تومان توسط عوامل پليس و دوربين هاي ثابت جريمه شدند.
به گفته جانشين فرمانده انتظامي هرمزگان، دراين مدت هزار و ۳۹۱ دستگاه خودرو پلاک غير بومي در مبادي ورودي استان توسط پليس و همکاري دستگاه هاي مسئول متوقف و به استان هاي مبدا باز گردانده شدند.
مشوق عنوان کرد: براي اجراي طرح، تعداد ۵۷ دوربين ثابت و ۲۵۲ نفرنيروي انتظامي در ۳۶ نقطه از استان به کار گرفته شدند و به ۳ هزار و ۲۰۰ نفر از شهروندان و رانندگان نيز توسط مأموران پليس راه تذکر شفاهي داده شد.

آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today