مهر/ نماينده مردم اردبيل گفت: تعيين خريد تضميني محصولات کشاورزي متناسب با شرايط توليد بخش مهمي از دغدغه‌ توليدکنندگان را در اين حوزه رفع خواهد کرد.

صديف بدري، نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: طرح امنيت غذايي در مجلس با محوريت سپردن کارها به وزارت جهاد کشاورزي از مرحله توليد تا عرضه محصولات مختلف با هدف تأمين امنيت غذايي مردم رويکرد جدي در توجه به اين بخش است که مجلس در هفته‌هاي آينده اين طرح را به صورت جامع و کامل به تصويب خواهد رساند.
وي گله‌مندي کشاورزان به ويژه گندم‌کاران را از قيمت پايين تضميني خريد گندم يادآور شد و تصريح کرد: قيمت تعيين شده پنج هزار تومان کفاف هزينه‌هاي توليد را در اين بخش نمي‌کند و از همين رو در تلاش هستيم تا با همکاري دولت جديد قيمت تضميني محصولات کشاورزي به موقع تصويب و اعلام شود تا کشاورزان نسبت به کشت و زرع محصولات به تناسب قيمت اقدام کنند.
نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين گفت: هر چند خشکسالي و کم آبي به کاهش ۴۰ درصدي توليدات کشاورزي در دشت اردبيل منجر شده ولي بيش از ۳۶ هزار هکتار از اراضي دشت اردبيل همچنان به کشت گندم اختصاص يافته بود که ۱۸ هزار هکتار آن ديم و مابقي اراضي آبي بوده که برداشت محصول به انجام رسيده است.
بدري افزود: با تلاش غله و تعاون روستايي خريد تضميني محصولات در اين شرايط خشکسالي در مناطق مختلف استان به ويژه دشت اردبيل آغاز شده و تا نيمه‌هاي مردادماه ادامه خواهد داشت.
وي رويکرد حمايتي مجلس را از بخش توليد و عرضه محصولات مختلف غذايي براي مردم در قالب طرح امنيت غذايي يادآور شد و خاطر نشان کرد: در اين زمينه نابساماني‌هاي به وجود آمده به ويژه در موضوع مرغ و ساير محصولات لبني مجلس را بر آن داشت تا متولي اصلي اين حوزه را از مرحله توليد تا عرضه سازمان‌هاي جهاد کشاورزي تعيين کند تا بر اساس سياست‌گذاري‌هاي منطقه‌اي روند توليد و توزيع به انجام برسد.
نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: قطعاً تلاشمان بر اين است تا در قالب اين طرح مؤثر و کارآمد زمينه نابساماني در حوزه عرضه محصولات مختلف را در تأمين مواد غذايي مردم از بين برده و شرايط مناسبي را در ارزش افزوده اين بخش و سودآوري به نفع کشاورزان و جلوگيري از دلال‌بازي به وجود آيد.

  
  

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today