صدا و سيما/ رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر قم، از اعمال تخفيف در پرداخت نقدي عوارض ساخت خبر داد.

اخوان رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر قم در حاشيه دويستمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به افزايش شديد تعرفه عوارض ساخت اظهار کرد: به منظور کاهش فشار اقتصادي بر موديان، از امروز تا پايان سال تخفيف ۱۵ تا ۲۵ درصدي براي پرداخت نقدي در نظر گرفته شده است.
وي افزود: همچنين در راستاي تسهيل در پرداخت عوارض ساخت، موديان ميتوانند در پرداخت نقدي عوارض، از شرايط اقساط ۵، ۱۰ و ۱۵ ماه بهره‌مند شوند.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر قم همچنين به تفريغ بودجه شهرداري و هشت سازمان تابعه در جلسه امروز اشاره کرد و گفت: در مجموع ۸۲ درصد بودجه اين سازمان در سال گذشته محقق شده است
بودجه در نظر گرفته شده در سال قبل سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بود که تحقق ۸۲ درصدي از اين ميزان بودجه، معادل ۲ هزار و نهصد ميليارد تومان مي‌شود.
امروز همچنين سند برنامه راهبردي پنج ساله دوم شهرداري قم به تصويب شورا رسيد و جهت اجرا تقديم اين سازمان شد.
در قالب اين سند، اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي شهرداري در دو جلد ۱۹۰ و ۱۱۰ صفحه‌اي آورده شده که تا سال ۱۴۰۴ اجرايي مي‌شود.
آقاي سقائيان نژاد، شهردار قم در خصوص اقدامات صورت گرفته در پنج سال اول گفت: با وجود تحريم ها، بخش قابل توجهي از برنامه پنج سال اول محقق شده است.
گفتني است در دويست و يکمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر قم که هفته آينده برگزار مي‌شود، در خصوص تفريغ بودجه ۶ سازمان ديگر تصميم گيري خواهد شد.

آخرين خبر قم در اينستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday