صدا و سيما/ جمعي از مرغداران ايلامي امروز در مقابل استانداري ايلام تجمع کرده و خواهان رعايت قيمت مصوب مرغ در اين استان شدند.
 
قيصوري، رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغداران استان ايلام با اشاره به تجمع امروز جمعي از مرغداران ايلامي بيان داشت: توليد کنندگان خواستار قيمت مصوب کشوري مرغ در استان ايلام هستند. 
قيصوري افزود: با توجه به اينکه قيمت مصوب مرغ در پنج ماه اخير در کشور اعمال شده است اما اين قيمت در استان ايلام پائينتر از نرخ کشوري است. 
وي تصريح کرد: کشتارگاههاي استان خوزستان با قيمتي(هشت هزارتومان ) بالاتر از قيمت ايلام خواهان خريد مرغ از مرغداري هاي استان هستند که اين موضوع باعث خروج غيرقانوني مرغ و گله مندي مرغداران شده است. 

آخرين خبر ايلام در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/