فارس/ رئيس مجمع امور صنفي گچساران گفت: به دليل مشکلات اقتصادي ناشي از کرونا ۶۵ درصد از اصناف اين شهرستان در آستانه ورشکستگي و تعطيلي قرار دارند.

محمد راهي، رئيس مجمع امور صنفي گچساران اظهار کرد: از ابتداي انتشار ويروس کرونا تاکنون ۴۳۰ واحد صنفي به دليل مشکلات اقتصادي تعطيل شدند.
وي بيان کرد: در حال حاضر افزون بر ۷ هزار و ۷۱۸ واحد صنفي در گچساران عضو اتاق اصناف هستند.
رئيس مجمع امور صنفي گچساران  تصريح کرد: از اين تعداد بيش از سه هزار و ۹۸۰ واحد صنفي داراي پروانه کسب هستند.
راهي بيان کرد: از سال گذشته تا کنون پروانه فعاليت يک هزار و ۲۹ واحد صنفي در اين شهرستان باطل شده و اين واحدهاي صنفي اقدام به جمع آوري محل کسب خود کردند.
وي گفت: همکاري بازاريان براي مقابله با ويروس کرونا در طرح اعمال محدوديت‌ها قابل تقدير است.
رئيس مجمع امور صنفي گچساران خاطرنشان کرد: روزانه ۷۰ بازرسي بر نحوه عملکرد اصناف اعم از رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي و شناسايي اصناف متخلف صورت مي گيرد.
راهي بيان کرد: اين ميزان بازرسي در زمينه اجراي طرح محدوديت‌هاي ناشي از کرونا در بازار اين شهرستان انجام مي شود.
وي افزود: ۸۵ درصد از اصناف اين شهرستان پروتکل‌هاي بهداشتي را در زمينه مقابله با کرونا رعايت مي‌کنند.
رئيس مجمع امور صنفي گچساران ادامه داد: به دليل مشکلات اقتصادي ناشي از کرونا ۶۵ درصد از اصناف گچساران در آستانه ورشکستگي و تعطيلي قرار دارند.

آخرين خبر کهگيلويه و بويراحمد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today