ايرنا/ مدير جهاد کشاورزي ريگان گفت: هزينه توليد هر کيلو خرماي مضافتي در اين شهرستان ۳۰ هزار تومان محاسبه شده است.

حميد فرامرزي، مدير جهاد کشاورزي ريگان اظهار کرد: با توجه به شرايط اقتصادي، هزينه هاي توليد خرما در شهرستان افزايش يافته است.
وي افزود: مراحل برداشت خرما از گرده افشاني، خوشه بندي و هرس تا برداشت مشمول هزينه هاي مختلفي است.
مدير جهاد کشاورزي ريگان عنوان کرد: برداشت خرما در شرق استان از شهرستان ريگان به دليل افزايش دما زودي آغاز مي‌شود.
فرامرزي يادآور شد: محصول امسال به دليل کيفيت بالا از بازارپسندي خوبي در کشور برخوردار است.
وي پيش‌بيني کرد: امسال در شهرستان ريگان بيش از ۴۵ هزار تن محصول توليد و روانه بازارهاي داخلي وخارجي شود.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar