ايرنا/ معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادکشاورزي چهارمحال و بختياري با اشاره به اهميت تامين نهاده کشاورزي در توسعه کشاورزي گفت: نخستين شهرک نهاده کشاورزي کشور در شهرستان بروجن راه‌اندازي مي‌شود.

حسين برزگر، معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادکشاورزي چهارمحال و بختياري از مراحل برداشت گل گلايول در شهرستان بروجن که توسط يک سرمايه‌گذار استان گرگان کشت‌شده اظهار کرد: در اين شهرک‌ تخصصي نهاده‌هاي کشاورزي که تاکنون از خارج کشور وارد مي‌شد و يا نهاده‌هاي که توليد داخل آن‌ها امکان صادرات داشت، توليد  مي‌شود.
به گفته وي، هم‌اکنون مراحل مطالعات اجراي اين طرح در دست اجراست و با راه‌‍‌اندازي اين شهرک دومين شهرک تخصصي کشاورزي استان از جمله شهرک تخصصي بادام و نهاده کشاورزي فعال خواهد شد.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادکشاورزي چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه اين استان از لحاظ محصولات باغي و کشاورزي به عنوان يک استان قرنطينه در سطح کشور است، گفت: در اين استان ظرفيت توليد بذر در اولويت قرار دارد.
برزگر با تاکيد بر توسعه کشت گلخانه در استان به خصوص توسعه کشت گل شاخه بريده افزود: هم‌اکنون گل گلايول در ۶ هکتار از اراضي کشاورزي شهرستان بروجن توسط يک سرمايه‌گذار گرگاني کشت شده و در هر هکتار ۳۰۰ هزار شاخه گل گلايول برداشت خواهد شد.
به گفته وي، فرد سرمايه‌گذار براي هر شاخه گل ۲۰ هزار ريال هزينه کرده و پس از برداشت هر شاخه گل ۴۰ تا ۸۰ هزار ريال به فروش خواهد رسيد که متوسط ۷۰ تا ۱۵۰ درصد بازدهي سرمايه دارد.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادکشاورزي چهارمحال و بختياري با تاکيد بر اينکه پياز اين گل امکان گل‌دهي براي چندين دوره را دارد، گفت: امسال براي نخستين بار کشت گل گلايول در استان در فضاي باز انجام شد و براي توسعه کشت اين گل در فصل زمستان و پاييز نيز نياز به گشت گلخانه نياز است.
برزگر گفت: اين استان به دليل ارتفاع بالا، تفاوت دما بين شب و روز داراي مزيت براي کشت گل به خصوص گلايول، گل محمدي و گل رز است.
وي با تاکيد بر اينکه تا ابتداي سال جاري ۱۰ هزار گل شاخه بريده در استان توليد مي‌شد، افزود: توسعه کشت گل شاخه بريده و گل‌هاي آپارتماني در مناطقي تالابي، مناطق حفاظت شده، مناطق گردشگري و مناطقي که امکان دامپروري وجود ندارد، به عنوان يک ظرفيت براي توليد گل شاخه بريده است که علاوه بر جذب گردشگر، زمينه ايجاد اشتغال و ازرآوري براي استان را فراهم مي‌کند.
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهادکشاورزي چهارمحال و بختياري اظهار کرد: کشت گل گلايول در استان در راستاي اجراي طرح تغيير الگوي کشت و افزايش تنوع توليدات و افزايش ضريب امنيت توليدات کشاورزي کشت شده است.
به گفته برزگر، طول دوره رشد اين گل ۵۰ روز است و ميزان مصرف آب پايين دارد.

آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday