باشگاه خبرنگاران/ رئيس کل دادگستري استان مرکزي درخصوص ماجراي ضرب‌وشتم رئيس زندان اراک توضيح داد.

چندي پيش، موذن رئيس زندان مرکزي اراک در حال سرکشي به زندانيان و ديدار چهره به چهره با آنها بود که از سوي يکي از زندانيان شرور مورد حمله و ضرب و جرح شديد قرار گرفت و از ناحيه سر مجروح شد و اکنون در منزل استراحت و دوران درمان را طي مي‌کند.
حجت الاسلام سيدعبدالمهدي موسوي، رئيس کل دادگستري استان مرکزي درخصوص ماجراي ضرب و شتم رئيس زندان اراک گفت: يکي از زندانيان شرور آن مجموعه به رئيس زندان که انسان با اخلاقي است، آسيب زده است.
حجت الاسلام موسوي افزود: در اين مورد، زندانبان مورد کينه اين فرد واقع شده و صدمه شديدي به سر او وارد شده است که البته مداوا شده و در حال حاضر شرايط او مطلوب است.
او در خصوص مجازات اين زنداني گفت: تنبيه اين فرد براساس قانون صورت مي‌گيرد و هيچگونه تنبيه مضافي به دليل حمله او به مامور قانون صورت نخواهد گرفت.
رئيس کل دادگستري استان مرکزي بيان کرد: ممکن است اين زنداني از برخي تسهيلات نظير مرخصي محروم شود، چراکه کسي که در زندان به زندانبان رحم نمي‌کند، در خارج از زندان باعث آزار مردم نيز خواهد شد.
او با بيان اينکه زندانباني بويژه در خصوص نگهداري از افراد شرور در زندان کار بسيار سختي است ادامه داد: به طورکلي مي‌توان گفت فضاي زندان امن و آرام است و اينگونه شرارت‌ها شايد يک يا دو بار در سال اتفاق بيفتد که اين اتفاق اولين مورد در يکسال و نيم گذشته است.
حجت الاسلام موسوي درباره اقدامات پيشگيري کننده از وقوع اينگونه جرايم افزود: فعاليت‌ها و بسته‌هاي فرهنگي، اخلاقي، مذهبي و آموزشي متعددي براي زندانيان در نظر گرفته شده است.
او با بيان اينکه اقداماتي، چون اعطاي ملاقات‌ها براي افزايش روحيه زندانيان در حال انجام است که البته برخي از اين افراد حتي در زندان هم دست از شرارت برنمي دارند و در برخي موارد اين اقدامات هيچ تاثيري بر خوي باطني اينگونه زندانيان ندارد.
 
 

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today