شمال نيوز/ هواي مازندران امروز نيمه ابري و همراه با افزايش نسبي دما پيش بيني مي‌شود.

اسدي معاون توسعه وپيش بيني اداره کل هواشناسي مازندران اظهار کرد: هواي مازندران امروز سه شنبه ۵ مردادماه صاف تا نيمه ابري همراه با افزايش نسبي دما، از اواخر شب با افزايش ابر، وزش باد و احتمال رگبار پراکنده خواهد بود.
او افزود:بيشينه دما در مناطق غربي (رامسر تا نور) بين ۳۰ تا ۳۲ و در مناطق مرکزي و شرقي بين ۳۲ تا ۳۵ درجه سلسيوس خواهد بود.
اسدي گفت:آسمان مازندران روز چهارشنبه ۶ مرداد ابري (در ارتفاعات مه آلود) همراه با کاهش دما، وزش باد(گاهي نسبتا شديد) و رگبارورعدوبرق پيش بيني مي‌شود.
او افزود: بيشينه دما در مناطق ساحلي و جلگه‌اي بين ۲۵ تا ۲۹ و در ارتفاعات بين ۱۹ تا ۲۳ درجه سلسيوس خواهد بود.
اسدي گفت: وضعيت جوي مازندران روز پنجشنبه ابري (در ارتفاعات مه آلود) همراه با کاهش دما، وزش باد، بارندگي و احتمال رعدوبرق پيش بيني مي‌شود.
معاون توسعه وپيش بيني اداره کل هواشناسي مازندران افزود:آسمان استان نيمه ابري تا ابري همراه با رگبار و رعدوبرق پراکنده و وزش باد خواهد بود.

آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today