ايرنا/ فرمانده انتظامي استان کرمان گفت: در پي عمليات ضربتي پليس شهرستان سيرجان قاچاقچيان در انتقال محموله ۲۵۷ کيلويي حشيش به استان يزد و ديگر نقاط مرکزي کشور ناکام ماندند.

سردار عبدالرضا ناظري، فرمانده انتظامي استان کرمان اظهار کرد: مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سيرجان با انجام اقدامات اطلاعاتي از قصد قاچاقچيان براي انتقال يک محموله سنگين مواد افيوني به مرکز کشور مطلع شدند و پيگيري موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وي بيان کرد: در اين زمينه ماموران هنگام پايش هدفمند محور سيرجان- شهربابک يک دستگاه خودرو پرايد را متوقف و در بازرسي از آن ۲۵۷ کيلو و ۸۰۰ گرم حشيش که به طرز ماهرانه اي در قسمت هاي مختلف جاساز شده بود را کشف کردند.
فرمانده انتظامي استان کرمان با اشاره به دستگيري دو متهم در اين زمينه و معرفي آنان به مراجع قضايي، تصريح کرد: اين دو قاچاقچي قصد داشتند اين محموله را به استان يزد و بخشي از آن را به ديگر نقاط مرکزي کشور منتقل کنند.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar