فارس/ آتش‌سوزي بزرگ در يکي از انبارهاي ضايعات در خيابان دانشسراي شهرکرد موجب تخريب ساختمان انبار و آسيب رسيدن به منازل مسکوني همجوار شد.

آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday