فارس/ رئيس سازمان بازرسي چهارمحال و بختياري از کشف يک فقره اختلاس به ارزش 55 ميليارد ريال و تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي به مبلغ 300 ميليون ريال در سازمان ورزش و جوانان استان خبر داد و گفت: در اين راستا 5 نفر از مديران دستگير شده‌اند.

علي احمدي، رئيس سازمان بازرسي چهارمحال و بختياري اظهار کرد: يک فقره اختلاس ۵۵ ميلياردي در اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختياري توسط بازرسان سازمان بازرسي استان کشف شد که در اين راستا يک متهم دستگير شده است.
وي ادامه داد: همچنين چهار نفر از مديران ورزش و جوانان به اتهام تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي به مبلغ 300 ميليون ريال در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرکرد تحت تعقيب قرار گرفته‌اند.
احمدي خاطرنشان کرد: در حال حاضر مديران متهم به فساد مالي در سازمان فوق‌ذکر با قيد وثيقه آزاد و ابعاد مختلف پرونده‌ آن‌ها در حال بررسي است همچنين در حال شناسايي ساير افراد مرتبط با فساد مالي در اين اداره هستيم.

آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday