مهر/ مديرکل هواشناسي البرز گفت: تا يکشنبه هفته آينده انتظار رخداد رگبارهاي خفيف و پراکنده به ويژه در ارتفاعات استان خواهيم داشت.

آرش بهارونداحمدي، مديرکل هواشناسي البرز به پيش‌بيني شرايط جوي استان البرز پرداخت و اظهار کرد: تحليل آخرين الگوهاي پيش‌يابي حاکي از گذر موج ناپايدار و محلي از منطقه البرز مرکزي است.
وي ادامه داد: به موجب اين شرايط در ساعات عصر و شب تا يکشنبه هفته آينده انتظار رخداد رگبارهاي خفيف و پراکنده به ويژه در ارتفاعات استان خواهيم داشت.
مديرکل هواشناسي البرز با بيان اينکه آسمان امروز البرز صاف تا قسمتي ابري همراه با غبار محلي بوده و هوا در بعضي ساعات ناسالم براي گروه‌هاي حساس است، تصريح کرد: امروز بيشترين دماي هوا در اين استان ۴۰ درجه سانتي‌گراد و کمترين دماي هوا ۲۳ درجه سانتي‌گراد بوده و بيشينه باد ۵ متر بر ثانيه است.
بهارونداحمدي تصريح کرد: بر اساس بررسي و تحليل نقشه‌هاي پيش‌يابي و تصاوير ماهواره‌هاي هواشناسي، فردا آسمان البرز صاف تا قسمتي ابري است و هوا نيز هوا در بعضي ساعات ناسالم براي گروه‌هاي حساس خواهد بود.
وي به پيش‌بيني دماي هواي فردا پرداخت و متذکر شد: فردا بيشينه دما ۳۹ درجه سانتي‌گراد و کمينه دما ۱۹ درجه سانتي‌گراد بوده و بيشينه باد ۵ متر بر ثانيه است.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday