صدا و سيما/ ۸۸ بيمار جديد مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در خراسان جنوبي شناسايي شد.

دکتر مهدي زاده، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند بيان داشت: ديروز ۲۳۰ آزمايش  تشخيص کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۸۸ بيمار جديد شامل ۲۲ بستري و ۶۶ مورد سرپايي، شناسايي شدند.
دکتر مهدي زاده افزود: از اين تعداد ۴۱ مورد از بيرجند، ۱۰ مورد از قاينات، هشت مورد از فردوس، ۷ مورد از سربيشه، ۶ مورد از طبس ۵ مورد از درميان، دو مورد از زيرکوه و از شهرستان‌هاي خوسف و نهبندان هرکدام ۴ مورد و از سرايان هم يک مورد جديد شناسايي شد.
به گفته وي در حال حاضر ۲۸۴ بيمار با علائم تنفسي در بيمارستان‌هاي خراسان جنوبي بستري هستند که ۱۶۷ نفر داراي تست کروناي مثبت هستند که از اين تعداد ۲۰ نفر در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري هستند که حال ۸ نفر وخيم است.
وي افزود: در شبانه روز گذشته ۸۰ بيمار با علائم تنفسي در بيمارستان‌هاي استان پذيرش شدند که در همين مدت ۷۶ بيمار شامل ۳۸ بيمار کرونا مثبت با حال عمومي خوب از بيمارستان‌ها ترخيص شدند.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند گفت: تا کنون ۲۲هزار و ۶۰۵ بيمار مبتلا به کرونا بهبود يافته و يا در قرنطينه خانگي بسر مي‌برند.
به گفته وي تا روز گذشته ۶۶ هزار ۲۰۷ تست مولکولي کرونا در استان انجام شد که ۲۳هزار و ۵۰۸ بيمار جديد مبتلا به کرونا شناسايي شد.
مهديزاده گفت: در شبانه روز گذشته مورد فوت جديد در استان نداشتيم و مجموع فوتي‌ها در استان همان ۹۵۰ نفر است.
وي افزود: در ادامه عمليات واکسيناسيون کرونا، افرادي که واکسن نوبت اول کرونا را دريافت کردند به ۹۸ هزار و ۶۰۰ نفر رسيد و تا کنون ۲۷ هزار و ۸۲۸ نفر واکسن نوبت دوم را دريافت کردند.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today