مهر/ معاون سياسي اجتماعي استانداري خوزستان گفت: شهرستان دزپارت با مرکزيت شهر دهدز به عنوان بيست و نهمين شهرستان خوزستان به تصويب هيات وزيران رسيد و ابلاغ شد.

رضا نجاتي، معاون سياسي اجتماعي استانداري خوزستان اظهار کرد: با پيگيري‌هاي انجام شده از سوي استاندار خوزستان، بخش دهدز از شهرستان ايذه، به شهرستان دز پارت با مرکزيت دهدز(و از ترکيب دو بخش مرکزي و قارون) تبديل شد.
وي افزود: همچنين در اقدام ديگري شهر قلعه تل به مرکزيت قلعه تل و از ترکيب دهستان بارانگرد، به بخش تبديل شد.
 
  
  
  

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today