ايرنا/ استاندار خوزستان گفت: خسارت دامداران استان ناشي از تنش آبي و خشکسالي حداکثر ظرف ۲ هفته آينده به حساب آنان واريز مي‌شود.

قاسم سليماني دشتکي، استاندار خوزستان در آيين نمادين آغاز پرداخت خسارت به دامداران استان اظهار کرد: اولويت پرداخت با دامداران کم تواني است که درجريان بروز تنش آبي و کاهش کيفيت آب، دام خود که کل سرمايه آنان مي‌شد را از دست داده‌اند.
وي ادامه داد: همه ما در کنار دامداران و کشاورزان خوزستاني هستيم چون ما خود از جنس همين مردم بوده و به درد و رنج آنان آگاه هستيم بنابراين همه تلاش ها بر اين متمرکز شده تا خسارات وارده به بخش کشاورزي و دام استان جبران شود.
سليماني دشتکي از مجموعه سپاه، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي، وزارت نيرو و جهاد کشاورزي و گروه هاي جهادي که به ياري خوزستان آمدند قدرداني کرد و افزود:هم اينها با جديت و شبانه روزي در حال کار و تلاش هستند تا مشکلات کم آبي را برطرف کنند و آب به روستاها برسد.
استاندار خوزستان وعده داد مشکل کم آبي در ۷۰۲ روستاي استان ظرف يک سال آينده برطرف و در ميان مدت و بلند مدت برنامه ريزي لازم براي پايداري شبکه توزيع آب روستايي انجام شود.
استاندار خوزستان با اشاره به اين اينکه درمدت کوتاهي که مسووليت اجرايي خوزستان را داشتم استان با مشکلات و چالش هايي که از قبل نيز وجود داشت رو به رو شديم افزود: هم اکنون مجموعه دولت و نظام پاي کار هستند تا از آلام و مشکلات استان بکاهند و در اين خصوص رييس جمهوري منتخب و  دولت مستقر همه توان خود را براي رفع مشکلات خوزستان که بسياري از آنان ريشه دار هستدبه کار گرفتند واعتبارات خوبي براي جبران خسارت ها تصويب شده است.
وي کشت پاييزه را يکي از چالش هاي پيش رو در ماههاي آينده در خوزستان بيان کرد و افزود: براي کاهش مشکلات مربوط به کشت پاييزه بايد مجموعه صنف کشاورزان، اتحاديه ها و تشکل هاي کشاورزي به صورت کارگروهي متشکل از جهاد کشاورزي و سازمان آب و برق خوزستان تشکيل شود و تصميم هاي مناسب بگيرند.
استاندار خوزستان گفت: چنانچه اين کارگروه قبلا تشکيل مي شد کشت برنج بهتر مديريت مي شد.
نماينده عالي دولت در خوزستان اظهار کرد: امسال رودخانه هاي استان ۱۰ ميليارد متر مکعب کمتر آورد داشتند ولي با اين وضع کم آبي کشت غيرمجاز برنج تاکنون به ۹۰ هزار هکتار رسيده است که حجم بالايي است و منابع آبي استان پاسخگوي آب اين محصول نيست.

 
  
  

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today