ايرنا/ رئيس اداره آموزش پليس راهور استان زنجان گفت: مجوز تردد شهروندان به منظور سفر بين استاني به دليل وضعيت قرمز کرونايي تا اطلاع ثانوي صادر نمي‌شود.

سرهنگ محمدحسن خلجي، رئيس اداره آموزش و فرهنگ ترافيک پليس راهور استان زنجان اظهار کرد: از کسانيکه قصد سفر بين استاني دارند درخواست مي شود به هيچ وجه براي دريافت مجوز تردد خودرويي مراجعه نکنند و متقاضيان يقين بدانند که بر اساس تصميمات اتخاذ شده از سوي ستاد ملي مقابله با کرونا، مجوزي براي آنان ارايه نخواهد شد.
وي با بيان اينکه مجوز تردد خودرويي در شرايط فعلي فقط به افرادي که کارهاي قضايي، پزشکي و ماموريت هاي محوله اداري(با خودروي اداري) دارند ارايه مي شود، اظهار داشت: متقاضيان مي توانند با ارايه مدارک لازم و مثبته، نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.
رئيس اداره آموزش و فرهنگ ترافيک پليس راهور فرماندهي انتظامي استان زنجان، گفت: پليس راهور اين استان، واحدي را به منظور صدور مجوز تردد خودرويي بين استاني در محل راهنمايي و رانندگي واقع در اراضي پايين کوه مقابل دانشگاه آزاد(سايت امام)  ايجاد کرده اند.
خلجي افزود: روزانه افراد زيادي براي دريافت مجوز تردد خودرويي به پليس راهور اين استان مراجعه مي کنند اما با توجه به اينکه تابع تصميمات ستاد ملي مقابله با کرونا هستيم به همين علت در صدور مجوز براي متقاضيان معذور هستيم.  
 
 
  
  

آخرين خبر زنجان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today