آخرين خبر/ سال ها است که استان لرستان با خشکسالي و کاهش بارندگي دست و پنجه نرم مي کند و اينک خيلي دردناک است که شاهد نفس هاي آخر رودخانه کشکان باشيم.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy