شيرازه/ معاونت اجتماعي نيروي انتظامي فارس در گفتگو با شيرازه از قتل يک کارمند علوم پزشکي شيراز به دست اراذل و اوباش در خيابان فرهنگ شهر خبر داد.

کاووس محمدي، معاونت اجتماعي نيروي انتظامي فارس از قتل راننده يکي از معاونت هاي علوم پزشکي به دست اراذل و اوباش خبرداد و بيان داشت: اين قتل امروز 6مرداد ماه، حوالي ساعت 17 رخ داد و راننده يکي از معاونت هاي علوم پزشکي شيراز در منطقه فرهنگ شهر شيراز مورد حمله چند اراذل و اوباش قرار گرفته و به قتل رسيد.
محمدي با بيان اينکه اراذل و اوباش قصد سرقت خودرو مقتول را داشته اند، اظهار داشت: اين ارذل با شليک چند گلوله اين جوان را به قتل مي رسانند.
معاونت اجتماعي نيروي انتظامي فارس با اشاره به اينکه پليس با جديت به دنبال دستگيري قاتلين مي‌باشد، بيان کرد: علت اصلي اين ماجرا در دست بررسي است.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online