فارس/ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي کهگيلويه و بويراحمد با اشاره به تحويل ۱۰۴ هزار و ۴۶۸ دُز واکسن به دانشگاه علوم پزشکي گفت: ۹۱.۹ درصد واکسن تحويلي تزريق شده است.

محمدمهدي بانشي، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي کهگيلويه و بويراحمد گفت: تاکنون ۱۰۴ هزار و ۴۶۸ دُز واکسن تحويل دانشگاه علوم پزشکي کهگيلويه و بويراحمد شده است.
وي بيان کرد: تعداد افراد واکسينه شده جديد طي ۲۴ ساعت گذشته دو هزار و ۶۵۳ نفر در نوبت اول و يک هزار و ۴۱ نفر در نوبت دوم بودند که در مجموع طي ۲۴ ساعت گذشته ۳ هزار و ۶۹۴ نفر واکسينه شدند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي کهگيلويه و بويراحمد بيان کرد: تاکنون ۷۰ هزار و ۹۴۷ نفر در نوبت اول و ۲۵ هزار و ۱۸ نفر در نوبت دوم واکسينه شدند که در مجموع تاکنون ۹۵ هزار و ۹۶۵ نفر واکسن کرونا دريافت کرده‌اند.
بانشي با اشاره به ۸ هزار و ۵۰۳ دُز واکسن بدون پرت خاطرنشان کرد: تاکنون ۹۸ درصد واکسن اسپوتنيک، ۹۳.۹ درصد سينوفارم، ۹۵.۵ درصد بهارات، ۸۱.۶ آسترازنکا و ۹۸.۶ درصد واکسن برکت تزريق شده که در مجموع ۹۱.۹ درصد واکسن تحويلي به استان تزريق شده است.

آخرين خبر کهگيلويه و بويراحمد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today