ايرنا/ معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج با اشاره به اينکه از اسفند ۹۸تاکنون تعداد ۳۴۲ مادر باردار در اين استان به ويروس کرونا مبتلا شده اند، اظهار کرد: خوشبختانه با مراقبت هاي ويژه و بموقع مرگ مادر باردار بر اثر کرونا نداشته‌ايم.

محمد مهدي بانشي، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج اظهار کرد: از ابتداي شيوع ويروس کرونا در استان کهگيليوه و بويراحمد تست ۳۴۲ مادر باردار مثبت شده که از اين تعداد ۱۳۶ نفر هم بستري شدند.
وي افزود: خوشبختانه مرگ مادر باردار به دليل بيماري کرونا گزارش نشده که از نقاط قوت استان و بيانگر حمايت از اين گروه آسيب‌پذير است.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي کهگيلويه و بويراحمد با بيان اينکه جامعه سالم نيازمند باروري سالم است، عنوان کرد: غربالگري جامعه هدف صورت گرفت و زنان باردار در اولويت بودند.
بانشي ابراز کرد: در ابتداي شيوع کرونا غافلگير شديم و تا حدودي غربالگري‌ها به تعويق افتاد اما خيلي زود اين موارد جبران شد.
وي با بيان اينکه خدمات بهداشتي در دوره بيماري کرونا ۴۴ درصد افزايش يافت، گفت: خدمات بهداشتي از ۸.۵ ميليون خدمت در سال ۹۸ به ۱۲ ميليون خدمت در سال گذشته رسيد.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي کهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: خدمات بهداشتي در سال جاري، ۲.۲۵ برابر ميانگين کشوري بوده و روزانه ۳۶ هزار خدمت به مردم ارائه شده است.

آخرين خبر کهگيلويه و بويراحمد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today