باشگاه خبرنگاران/ کارشناس هواشناسي استان زنجان از کاهش دماي هوا در زنجان خبر داد و گفت: احتمال بارش‌هاي رگباري و رعد و برق محلي نيز وجود دارد.

حسين سلطاني، کارشناس هواشناسي استان زنجان اظهار کرد: وضعيت جوي استان زنجان طي امروزبه صورت قسمتي ابري خواهد بود و با افزايش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.
او افزود: احتمال بارش‌هاي رگباري و رعد و برق محلي نيز وجود دارد.
سلطاني ادامه داد: امروز شاهد وزش باد نسبتاً شديد در سطح استان زنجان خواهيم بود و تا پايان هفته دماي هوا کاهش محسوس يافته و هوا خنک خواهد شد.
کارشناس هواشناسي زنجان در انتها گفت: توصيه مي‌شود کشاورزان از تاسيسات کشاورزي به ويژه گلخانه ها، انبارها، مرغ داري ها، و ساير تمهيدات را جهت جلوگيري از هر گونه خسارت احتمالي به عمل آورند و مردم نيز از مکان‌هاي پر آب و رودخانه‌ها ها فاصله بگيرند.

 

آخرين خبر زنجان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today