ايرنا/ سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان گفت: مراکز منتخب تست کرونا در اصفهان با انبوه مراجعه‌کنندگان رو به‌روست به‌طوري که تعداد نمونه‌گيري‌هاي انجام شده به رقم کم سابقه پنج هزار در يک روز رسيد.

آرش نجيمي، سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان اظهار کرد: تعداد افرادي که براي تست کرونا به مراکز منتخب بهداشت و آزمايشگاه‌هاي طبي اصفهان مراجعه مي‌کنند در يک هفته اخير با اوج‌گيري موج پنجم کرونا بسيار افزايش يافت به طوري که از حدود سه هزار نفر از اواسط تير به پنج هزار نفر در مرداد رسيد.
وي با تاکيد بر اينکه تعداد بيماران سرپايي مبتلا به کرونا در استان اصفهان نيز افزايش چشمگيري يافته و ميزان تست هاي مثبت کرونا به بيش از ۴۰ درصد رسيده است، ابراز کرد در مراکز بهداشت منتخب براي تست کرونا با تجمع مراجعه کنندگان مواجه هستيم که خطرات بسياري براي آنها به همراه دارد.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با بيان اينکه با توجه به رشد تعداد بيماران مبتلا به کرونا، ميزان بستري در بيمارستان ها نيز افزايش يافته است، خاطرنشان کرد: تعداد بستري هاي روزانه از اواخر تير امسال روند افزايشي به خود گرفت و به حدود ۳۰۰ نفر رسيد اما درماه مرداد به نزديک ۵۰۰ نفر رسيده است.
وي با اشاره به اينکه مجموع بيماران داراي علائم کرونا بستري در بيمارستان هاي استان در زمان حاضر حدود دو هزار و ۳۰۰ نفر است، تصريح کرد: با توجه به اينکه بيمارستان‌ها از بيماران کرونايي اشباع شدند حدود ۶۰۰ بيمار کرونايي بر اساس تشخيص پزشک در منزل بستري هستند و تحت مراقبت و درمان قرار دارند.
نجيمي توضيح داد: دسته اي از بيماران کرونايي به دليل نياز به مراقبت تخصصي بايد در بيمارستان بستري شوند و براي آنها تخت فراهم شود؛ اما دسته اي ديگر که بيماري آنها خفيف است مي توانند در منزل تحت مراقبت و درمان قرار گيرند.
وي با اشاره به اينکه در زمان حاضر در بيمارستان الزهرا(س) اصفهان حدود ۴۵۰ بيمار کرونايي بستري هستند، گفت: در حال تدارک امکانات بيشتري در اين بيمارستان براي ۶۰۰ تخت جهت بيماران کرونايي هستيم هر چند اين کار نياز به نيروهاي متخصص و پرستار دارد.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با تاکيد بر اينکه آمار کرونا در استان همچنان صعودي است و از نظر تعداد بيماران سرپايي، کاهش يا ثباتي مشاهده نمي کنيم، اضافه کرد: چنانچه روند به همين منوال باشد ممکن است در يک يا دو هفته آينده براي تامين تخت بيمارستان با مشکلات جدي مواجه شويم.
نجيمي همچنين با بيان اينکه ميزان حساسيت جامعه نسبت به بحران همه‌گيري بيماري کوويد ۱۹ و افزايش آمار بستري و مرگ و مير کاهش يافته است، اظهار کرد: رعايت دستورهاي بهداشتي در زمينه استفاده از ماسک و عدم برپايي تجمع و دورهمي بسيار کاهش يافته است.
وي با اشاره به اينکه رنگ بندي همه‌گيري بيماري کوويد ۱۹ با هدف برنامه ريزي براي چگونگي اجراي طرح مديريت هوشمند محدوديت ها و فعاليت گروه هاي مختلف تعريف شده است، تاکيد کرد: اين رنگ‌بندي و محدوديت هاي متناسب با آن از اواخر موج چهارم کرونا چندان مورد توجه نبوده است.
نجيمي با تاکيد بر اينکه همچنان بر قرنطينه و تعطيلي کامل اصفهان براي قطع زنجيره انتشار ويروس کرونا در اصفهان مصر هستيم، خاطرنشان کرد: قرنطينه فقط به معني تعطيلي اصناف نيست، بلکه بايد همه فعاليت ها مانند بانک ها و اداره ها نيز تعطيل شود.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today