فارس/ مدير آرامستان شهرداري بندر بوشهر گفت: ظرفيت آرامستان بهشت صادق اين شهر تکميل شده و ديگر جايي براي پذيرش و حفاري قبر وجود ندارد.

غلامرضا کره‌بندي، مدير آرامستان شهرداري بندر بوشهر از تکميل ظرفيت آرامستان بهشت صادق بوشهر خبر داد و اظهار کرد: از روز شنبه پيش رو دفن اموات در آرامستان وادي الرحمه واقع در جاده نيروگاه انجام مي‌گيرد.
کره‌بندي بيان کرد: از شهروندان بوشهري و به ويژه خانواده‌هاي متوفيان انتظار است در ارتباط با مکان جديد براي دفن اموات نهايت همکاري را با آرامستان داشته باشند.
وي افزود: شهر بوشهر نياز به مکاني جديد براي دفن اموات دارد که انتظار است نهايت همکاري در اين زمينه صورت گيرد.

آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar