صدا و سيما/ مدتي مي‌شود که صداي خنده بچه‌هاي ناشنواي کرماني، با کاشت حلزون به گوش آن‌ها مي‌رسد.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar