ايرنا/ کارشناس پيش بيني اداره کل هواشناسي خراسان شمالي گفت: تندباد با سرعت ۸۳ کيلومتر برساعت روز جمعه سنخواست شهرستان جاجرم را درنورديد که بيشترين ميزان در ميان ايستگاه‌هاي استان بود.

مظاهر عظيم زاده، کارشناس پيش بيني اداره کل هواشناسي خراسان شمالي اظهار کرد: سرعت وزش باد در ايستگاه راز هم بيش از ۶۱  کيلومتر برساعت گزارش شده است.
وي با اشاره به بارندگي هاي شبانه روز گذشته افزود: در اين بازه زماني بيشترين ميزان بارندگي استان از ايستگاه فاروج به ميزان ۱۴.۷ ميلي متر ثبت شده است.
کارشناس پيش بيني اداره کل هواشناسي خراسان شمالي با بيان اينکه جو نسبتا پايدار تا اواسط هفته آينده در استان حاکم است، بيان کرد: پديده غالب براي امروز تا اوايل شب در بيشتر نقاط ابرناکي آسمان و وزش باد است و براي فردا تا روز سه‌شنبه وزش باد و در برخي ساعات افزايش موقت ابر پيش‌بيني شده است.
عظيم زاده گفت: دماي هوا از امروز تا سه شنبه در گرمترين ساعات روز تا ۶ درجه سانتگيراد افزايش مي يابد.
وي ادامه داد: در شبانه روز گذشته کوسه در شهرستان شيروان با کمينه دماي ۱۴.۷ درجه سانتيگراد خنک ترين و اسماعيل آباد در شهرستان اسفراين با بيشينه دماي ۳۵ درجه سانتيگراد گرم ترين نقطه استان بوده است.
کارشناس پيش بيني اداره کل هواشناسي خراسان شمالي عنوان کرد: در اين مدت کمينه دماي بجنورد ۱۸.۸ و بيشينه آن حدود ۲۷ درجه سانتيگراد گزارش شده است.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today