ساوالان خبر/ تا روز سه شنبه بارش و هواي سرد به ويژه در ساعات عصرگاهي و شبانگاهي در سواحل خزر و شمالغرب و از جمله اردبيل ادامه مي يابد.

دو سيستم پرقدرت که به واسطه همگرايي با هواي گرم پهنه هاي آبي جنب حاره و هواي سرد و مرطوب اسکانديناوي و اطلس پمپاژ ميشوند بر فراز قفقاز، غرب خزر و شرق اردبيل به هم پيوسته‌ و شرايط مناسبي را براي ناپايداريهاي قابل توجه فراهم کرده اند.
تمرکز بارشهاي متناوب در مناطق اردبيل گيلان مازندران و جنوبغرب خزر انتظار مي‌رود که به اشکال مختلف رگبار درشت، تگرگ، باران ملايم و باران ريزه گاهي آذرخش باتوجه به موقعيت مکاني و زماني به وقوع خواهند پيوست.
تشديد اين ناپايداريهاي تابستانه مي تواند سبب خسارات و تلفات احتمالي شود. رعايت احتياط براي در امان ماندن از سيلابهاي موقت، آسيبهاي تگرگ و صاعقه و ديگر خسارات و مشکلات ضرورت دارد.
همچنان سرما در ‌ميانه تابستان در نقاطي از شمالغرب و به ويژه اردبيل يکه تازي ميکند ولي از اوايل هفته به آرامي سه تا پنج درجه بر دما افزوده مي‌شود.

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today