جماران/ مديرکل هواشناسي خوزستان با بيان اينکه با پيش بيني هاي هواشناسي همه ما نااميد هستيم، گفت: احتمالا بارش هاي امسال نتواند سدّهاي خوزستان را به حدي برساند که از حالت بحران خارج شوند.

محمد سبزه زاري، مديرکل هواشناسي استان خوزستان با اشاره به آمار بارندگي اين استان در سال جاري و مقايسه آن با سال هاي گذشته، اظهار کرد: بايد به خدا توکل کنيم که کمکي به مردم کند چون با پيش بيني هاي هواشناسي همه ما نااميد هستيم و احتمالا بارش هاي امسال نتواند سدّهاي خوزستان را به حدي برساند که از حالت بحران خارج شوند.
سبزه زاري در خصوص ميزان بارندگي هاي استان خوزستان در سال جاري اظهار کرد: امسال در پهنه خوزستان 219.7 ميلي متر بارش داشته ايم و اين در حالي است که ميزان بارش بلند مدت اين استان 335 ميلي متر است. يعني نسبت به بلند مدت 34.5 درصد کاهش بارندگي داشته ايم. نسبت به سال گذشته نيز 35.1 درصد کاهش بارندگي داشته ايم.
مديرکل هواشناسي استان خوزستان افزود: به طور کلي 65.3 درصد از بارش هاي سال آبي تأمين شده است؛ يعني 34.7 درصد نسبت به حد نرمال بارندگي، در سطح استان خوزستان کاهش بارندگي شاهد بوده ايم.
وي در پاسخ به سؤالي در خصوص خشک ترين و پربارش ترين شهر استان خوزستان در سال آبي جاري نيز گفت: امسال بالاترين بارش را ايذه با 439 ميلي متر بارندگي داشته و شهرستان باوي با 91 ميلي متر بارندگي کم بارش ترين شهر استان خوزستان بوده است.
فعلا خبر خوشي از بارندگي نيست
سبزه زاري با تأکيد بر اينکه فعلا خبر خوشي در خصوص بارندگي در استان خوزستان نيست، تصريح کرد: پيش بيني ما براي فصل پاييز اين است که بارش ها ديرتر شروع مي شود و ميزان آنها کمتر از حد نرمال بلندمدت است. يعني نه اينکه بارش نيست، بلکه کمتر از ميانگين بلندمدت است و احتمالا اين بارش نتواند سدّهاي خوزستان را به حدي برساند که از حالت بحران خارج شوند. با اين شرايط که خروجي سدّها را باز کرده اند، قاعدتا اين بارش ها نمي توانند شرايط نرمالي براي سدّهاي ما ايجاد کنند.
وي با بيان اينکه بارش هاي مؤثر پاييز خوزستان در آذرماه است، افزود: ايران در اقليم خشک و نيمه خشک قرار دارد و اگر به توزيع بارش ها در 50 سال گذشته توجه کنيد مي بينيد يک سال پر آب است و سه تا چهار سال بارش ها کم هستند. يعني جزو خصوصيات اقليم خشک و نيمه خشک اين است که توزيع بارش نامنظم و نامتقارن است. اما پيش بيني هاي جوّي در روندهاي منظم خوب جواب مي دهد و در مناطقي که بارش هاي نامنظمي دارد پيش بيني بسيار سخت تر و ميزان خطاي آن بالاتر مي شود.

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today