فارس/ مدير ستاد ديه چهارمحال و بختياري از آزادي 51 زنداني در دهه ولايت به همت خيران استاني و ستاد مرکزي کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر 142 زنداني ديگر مشمول کمک ستاد ديه هستند که مبلغ کل بدهي اين افراد 95 ميليارد تومان است.

مجيد صيادي، مدير ستاد ديه چهارمحال و بختياري اظهار کرد: در فاصله عيدقربان تا عيد غدير هشت زنداني به همت خيران استاني و ستاد مرکزي کشور با مبلغ يک ميليارد و 171 ميليون تومان آزاد شدند.
وي افزود: 665 ميليون و 400 هزار تومان از مبلغ مذکور از طريق رضايت، صد ميليون تومان از طريق تسهيلات، 75 ميليون تومان از طريق سازمان زندان‌ها، 203 ميليون تومان بلاعوض از طريق خيرين ستاد ديه استان و صد ميليون ديگر نيز از طريق ستاد ديه کشور تأمين شد.
مدير ستاد ديه چهارمحال و بختياري ادامه داد: تا تاريخ پنج مرداد سال جاري 51 زنداني در استان آزاد شد که 43 نفر از اين افراد به علت بدهي مالي، هفت نفر به علت مهريه گرفتار بودند و يک نفر هم از طريق مشاوره و مددکاري آزاد شد.
صيادي اظهار کرد: کل اين بدهي 4 ميليارد و 817 ميليون تومان بوده که يک ميليارد و 910 ميليون تومان آن از طريق رضايت و يک ميليارد و 754 ميليون تومان نيز به صورت کمک‌هاي بلاعوض از طريق ستاد ديه کشور و استان، سازمان زندان‌ها و خيرين دادگستري تأمين شد.
وي بيان کرد: در حال حاضر 142 زنداني ديگر مشمول کمک ستاد ديه هستند که مبلغ کل بدهي اين افراد 95 ميليارد تومان است.
مدير ستاد ديه چهارمحال و بختياري گفت: گلريزان‌ها در سال‌هاي قبل تنها در ماه مبارک صورت گرفته اما 6 ماهه دوم سال در نظر داريم در صورت کمبود کرونا با حضور مردم و يا به صورت مجازي برگزار کنيم و در ماه محرم نذر آزادي را خواهيم داشت که عزاداران حسيني مي‌توانند در اين امر خير سهيم شوند.

آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday