راهبرد معاصر/  برنامه قطع برق خرم آباد امروز 10 مرداد 1400 منتشر شد.

برنامه قطعي برق پيش از شروع تابستان آغاز شده است. مصرف برق در روزهاي اخير به علت افزايش دماي هوا افزايش يافته و همين موضوع تامين برق در کشور را با مشکل مواجه کرده و سبب شده است تا همانند سال هاي گذشته  خاموشي هاي برنامه ريزي شده در تمام استان هاي کشور اجرا شود.
بيشترين مصرف برق در تابستان بين ساعات 12 الي 18 است که بنا به توصيه شرکت برق با کاهش ده درصدي مصرف برق مي توان از بروز خاموشي در اين ساعات جلوگيري کرد. مشترکان خرم آبادي همچنين مي توانند با نصب اپليکيشن برق من از وضعيت خاموشي مطلع شده همچنين خاموشي منطقه خود را ثبت کنند.
براي مشاهده برنامه قطع برق خرم آباد 10 مرداد به آدرسhttp://ledc.ir/ مراجعه کنيد.

آخرين خبر لرستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/lorestan_todayy