ايرنا/ مديرکل ميراث‌فرهنگي استان زنجان گفت: خبر داد: ۴۶ پرونده ثبتي از آثار اين استان براي ثبت در فهرست ميراث ناملموس، منقول، نامنقول و طبيعي کشور در حال شناسايي و مستند نگاري است.

امير ارجمند، مديرکل ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي استان زنجان اظهار کرد: آثار شامل موارد گوناگوني از جمله غذاهاي سنتي، بازي‌هاي بومي و محلي، محوطه ­هاي تاريخي، آثار و ابنيه تاريخي، آيين­ ها و مراسم­، چشمه و درخت، درياچه، آبشار، جنگل است.
وي با بيان اينکه پرونده‌هاي مذکور پس از انجام مراحل مربوطه براي ثبت در فهرست آثار ملي کشور آماده مي‌شوند، خاطرنشان کرد: با توجه به اهميت ويژه مقوله ثبت آثار، ‌برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي ادامه اين روند و تهيه پرونده‌هاي جديد از ميان آثار شناسايي‌شده با ارزش نيز انجام‌ شده است.
ارجمند ابراز اميدواري کرد: با ثبت اين بناها در فهرست آثار ملي کشور به‌عنوان شناسنامه و هويت تاريخي اين منطقه، گامي مهم در پيشبرد اهداف سازماني برداشته شود.
اداره کل ميراث فرهنگي زنجان تا کنون مجموع آثار ثبتي اين استان به عدد ۸۷۹ اثر رسيده که شامل ۷۷۶ اثر در فهرست ميراث غيرمنقول، ۲۸ اثر در فهرست ميراث منقول، ۵۶ اثر در فهرست ميراث ناملموس، ۱۸ اثر در فهرست ميراث طبيعي و يک اثر در فهرست ميراث جهاني است. ‌


  
  

آخرين خبر زنجان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today