فارس/ دانشکده علوم پزشکي اسفراين تاکنون ۷۲۴ معلم را عليه کرونا واکسينه کرده است.

مريم سلطاني، مدير گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي دانشکده علوم پزشکي اسفراين با بيان اينکه دو هزار و ۳۵۳ معلم در اسفراين شناسايي شدند، گفت: از اين تعداد تاکنون ۷۲۴ معلم عليه بيماري کرونا واکسينه شدند.
وي گفت: از تعداد شناسايي شده معلمان هزار و ۹۷۳ معلم رسمي و پيماني، ۲۶۰ نفر مدرس مدارس غيرانتفاعي و ۱۲۰ معلم نيز در مقطع پيش دبستاني هستند.
سلطاني تصريح کرد: در شهر صفي آباد نيز ۴۳۹ معلم در ليست واکسن هستند که ۴۰ نفر از آنها دٌز اول واکسن را دريافت کردند.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today