باشگاه خبرنگاران/ مدير دفتر حفاظت و بهره برداري آب منطقه‌اي فارس از انسداد ۱۶۸ حلقه چاه غيرمجاز و صرفه جويي بيش از دو ميليون مترمکعب آب سفره‌هاي زيرزميني در استان خبر داد.
 
علي اکبر بازيار، مدير دفتر حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه‌اي فارس از انسداد ۱۶۸ حلقه چاه غيرمجاز از ابتداي امسال تا تيرماه در اين استان خبر داد و بيان داشت: گروه‌هاي گشت و بازرسي آب منطقه‌اي فارس در چهار ماهه نخست امسال ۱۶۸ عمليات انسداد چاه‌ها غيرمجازاستان را با هماهنگي دستگاه قضايي و همکاري نيروي انتظامي انجام دادند.
او افزود: با انسداد اين تعداد حلقه چاه غيرمجاز در حدود ۲ و سه دهم ميليون مترمکعب آب در حجم سفره‌هاي زيرزميني استان صرفه جويي شده است.
بازيار با ابراز تاسف از وجود بيش از ۲۹ هزار حلقه چاه غيرمجاز در استان فارس ابراز کرد: اين چاه‌ها سالانه در حال مکيدن ميليون‌ها مترمکعب از آب‌هاي زيرزميني استان هستند. چاه‌هاي غير مجاز در نوبت پُر شدن قرار دارند و با اجراي طرح تعادل بخشي منابع آب همه چاه‌هاي غير مجاز پر مي‌شوند.
مدير دفتر حفاظت و بهره برداري منابع آب‌هاي زير زميني شرکت آب منطقه‌اي فارس تاکيد کرد: حفر و فعاليت چاه غيرمجاز جرم محسوب مي‌شود و حفاران با برخورد‌هاي جدي دستگاه قضايي روبرو مي‌شوند.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online