هه وال موکريان/ مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان غربي گفت: مدير متخلفي که در اروميه اقدام به عرضه قند به صورت غيرمجاز و خارج از شبکه کرده بود، با حکم شعبه هشتم، به پرداخت پنج ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال جريمه محکوم شد.

محمد اقوامي، مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان غربي اظهار کرد: پس از دريافت گزارشي از بازرسان سازمان حمايت از مصرف کنندگان آذربايجان غربي مبني بر عرضه خارج از شبکه قند در اروميه، پيگيري موضوع در دستور کار قرار گرفت. مدير متخلف
وي اضافه کرد: در اين بررسي‌ها مشخص شد که مدير يکي از اتحاديه‌هاي تعاوني آذربايجان غربي اقدام به عرضه خارج از شبکه ۳۰ تن قند کرده و براي انکار تخلف ارتکابي، پس ازخريد کالا و تاييد دريافت در سامانه جامع تجارت، قند اختصاصي به اتحاديه نيامده و خارج از شبکه و چرخه رسمي توزيع شده است.
مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان غربي اظهار کرد: شعبه هشتم تعزيرات حکومتي شهرستان اروميه پس از رسيدگي و احراز تخلف، متهم را به الزام به عرضه کالا در شبکه و پرداخت پنج ميليارد و ۶۴۰ ميليون ريال جزاي نقدي محکوم کرد. مدير متخلف
اقوامي گفت: جلوگيري از ضايع کردن حق مردم، از جمله مهمترين راهبرد‌هاي تعزيرات حکومتي است و در اين راستا، هيچ مماشاتي صورت نمي‌گيرد.

آخرين خبر آذربايجان غربي در اينستاگرام :
https://instagram.com/wazerbaijan_today