باشگاه خبرنگاران/ در جمع نفرات برتر گروه‌هاي آزمايشي کنکور سراسري۱۴۰۰ اسامي چهار داوطلب از استان اصفهان نيز به چشم مي‌خورد.

پس از گذشت يک ماه از زمان برگزاري کنکور سراسري ۱۴۰۰ اسامي نفرات برتر کنکور در پنج گروه آزمايشي از طريق سايت سنجش آموزش کشور اعلام شد.
در جمع نفرات برتر گروه‌هاي آزمايشي اسامي چهار داوطلب از استان اصفهان نيز به چشم مي‌خورد.
به اين ترتيب طبق اعلام سايت سازمان سنجش آموزش کشور، محمدجواد احمدپور از اصفهان نفر هفتم گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، آوا فاضلي از اصفهان نفر نهم گروه آزمايشي علوم تجربي، محمدجواد مهديان از شاهين شهر و ميمه نفر سوم گروه آزمايشي علوم انساني و دانيال منتظري از اصفهان نفر چهارم گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي کنکور سراسري ۱۴۰۰ هستند.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today