باشگاه خبرنگاران/ مرکز سنجش محيط زيست هرمزگان اعلام کرد هواي دو شهرستان بندرخمير و جاسک براي گروه‌هاي حساس ناسالم است.

مريم سليمي زاده، رئيس مرکز سنجش اداره کل محيط زيست هرمزگان گفت: اکنون شاخص آلودگي هواي بندرخمير براساس پارامتر ۲ و نيم ميکرون ۱۱۲ و در محدوده ناسالم براي گروه‌هاي حساس است.
به گفته وي شاخص هواي جاسک نيز بر اساس پارامتر ۱۰ ميکرون برابر با ۱۳۲ است که در محدوده ناسالم براي گروه‌هاي حساس قرار دارد.
شاخص آلودگي کمتر از صد به عنوان محدوده قابل قبول در نظر گرفته مي‌شود.

آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today