فارس/ عباس اميني زاده شهردار بندرعباس به فاصله کمتر از يک روز مانده تا تغييرش با آغازبکار شوراي جديد دو انتصاب مهم انجام داد.

عباس اميني زاده، شهردار بندرعباس به فاصله کمتر از يک روز مانده تا تغييرش با آغاز به کار شوراي جديد دو انتصاب مهم انجام داد.
وي، حميدرضا حيدري پوري را که به عنوان مسؤول روابط عمومي شهرداري مشغول کار بود به عنوان مديرعامل سازمان آرامستان و علي بهمن نژاد که مديرعامل سازمان آرامستان بود، به عنوان مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري بندرعباس منصوب کرد.
اين انتصابات در حالي صورت مي‌گيرد که احتمالا شوراي شهر بندرعباس پس از برگزاري مراسم تحليف و انتخاب هيأت رئيسه خود، براي شهرداري سرپرستي منصوب خواهد کرد تا سوابق گزينه‌هاي مختلف براي تصدي پست شهردار بندرعباس را مورد بررسي قرار دهد.

آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today