ايرنا/ روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان جدول برنامه زمان بندي مديريت بار احتمالي برق در روز پنجشنبه چهاردهم مرداد را اعلام کرد.

جدول‌هاي اعلام شده در اين خبر از سوي شرکت توزيع برق استان سمنان به صورت روزانه اعلام مي‌شود و ممکن است، بر اساس ميزان مصرف و بار وارده بر شبکه توزيع، دفعات و ساعات قطع برق در مناطق يا شهرهاي استان به صورت لحظه‌اي و در اوقات همان روز تصميم‌گيري و اعمال شود و ايرنا تنها منعکس‌کننده جداول روزانه اعلامي از سوي شرکت توزيع برق استان سمنان است.
برنامه خاموشي برق براي چهاردهم مرداد ماه به شرح جداول زير است:

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today