باشگاه خبرنگاران/ با رصد اطلاعاتي سربازان گمنام امام زمان(عج)گروه انحرافي مدعي زمينه سازي ظهور در قم شناسايي شدند.

گروه انحرافي مدعي زمينه سازي ظهور با رصد اطلاعاتي و پيگيري‌هاي سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان قم مورد شناسايي و ضربه قرار گرفتند.
اين گروه انحرافي که در تلاش براي فرقه سازي ظهور حضرت مهدي(عج) با مباني فکري باطل نسبت به علما، دين، امام زمان و ظهور حضرت مهدي (عج) بودند، شناسايي و دستگير شدند.
عوامل دستگير شده اين گروه، عامل اصلي به انحراف کشيدن خود را دور شدن از مباني اسلام و خود اجتهادي اعلام کردند.
مردم شريف ايران در صورت مشاهده فعاليت‌هاي گروه‌هاي انحرافي، اخبار و گزارشات خود را در اين زمينه با ستاد خبري وزارت اطلاعات، شماره ۱۱۳ در ميان بگذارند.

آخرين خبر قم در اينستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday