ايرنا/ محمد محمدزاده قانعي روز چهارشنبه در آيين تحليف اعضاي ششمين دوره شوراي اسلامي شهرهاي شيروان، لوجلي، قوشخانه و زيارت اين شهرستان با کسب اکثريت آرا به عنوان رييس جديد اين شورا در شهر شيروان معرفي شد.

آيين تحليف اعضاي ششمين دوره شوراي اسلامي شهر شيروان، لوجلي، قوشخانه و زيارت برگزار و حکم اعضاي اين شوراها توسط فرماندار شيروان ابلاغ شد.
در اين مراسم جواد اسماعيل زاده به عنوان نائب رييس، حسن اسکندريان خزانه دار و عقيل آريان فر منشي شوراي اسلامي شهر شيروان معرفي شدند.
در شهر لوجلي ميثم مقدس رييس شورا، امير رمضاني نايب رئيس، جهانبخش سعادتي خزانه دار و جهانشير کريم زاده منشي در شهر قوشخانه ابوذر رهنما رئيس، علي سودمند نائب رييس، ناصر رضواني خزانه دار و عليرضا پاکدامن منشي انتخاب شد.
همچنين در شهر زيارت سيد موسي موسوي زيارت به عنوان رئيس، علي مهربان زيات نايب رئيس، مهناز ابراهيم زاده زيارت خزانه دار و سيد عقيل حسيني منشي انتخاب شد.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today