ايرنا/ نخستين واحد توليدي کود پتاس ابرکوه با ظرفيت توليد پنجهزار تن کود سولوپتاس در ناحيه صنعتي بخش بهمن اين شهرستان به بهره برداري رسيد.

علي محمد هوشمند، سرپرست مديريت جهاد کشاورزي ابرکوه اظهار کرد: اين واحد توليدي که نخستين واحد توليد کود سولوپتاس در استان يزد است با سرمايه گذاري ۲۰۰ ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.
هوشمند با بيان اينکه اين واحد در زميني به وسعت ۳۰ هزار متر مربع توسط سيد مصطفي عظيمي ساخته شده است افزود: از اين ميزان سرمايه گذاري ۶۰ ميليارد ريال آن تسهيلات دولتي بوده  که زمينه اشتغال ۲۰ نفر را به طور مستقيم فراهم کرده است .
وي با اشاره به اينکه سولو پتاس کودي است که کشاورزان درمزارع و باغ ها از آن استفاده مي‌کنند، خاطرنشان کرد: اين کود از بين کودهاي شيميايي که به درختان و گياهان داده مي‌شود کمترين ضرر را به بدن انسان مي رساند.
هوشمند اظهار کرد: مصرف آن به صورت محلول پاشي و هم به صورت غرقابي است و استفاده از آن روش مناسبي براي رفع نيترات خاک است.
اين مسوول ادامه داد: استفاده از کود توليد کود پتاس مذکور در فصول زمستان و تابستان براي درختان مفيد و باعث بارورتر شدن درخت و همچنين کيفيت طعم و مزه محصولات مي‌شود.
سرپرست جهاد کشاورزي ابرکوه با اشاره به اينکه توليد اين نوع کود توانسته با توليد کود مشابه کشورهاي اروپايي رقابت کند اضافه کرد: تمام دستگاه‌ها و قطعات اين کارخانه به همت مشاوران ونيروهاي داخلي ساخته شده است و حتي نياز به کوچکترين قطعه وارداتي نداشته و دستگاه‌ها از صفر تا صد توليد داخل است.

 
  
  

آخرين خبر يزد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today