ايسنا/ معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران از آغاز ثبت نام دانش‌آموزان برگزيده ورودي پايه هفتم مدارس نمونه دولتي خبر داد.

«علي دهقان» معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران از پايان فرآيند امتياز دهي دانش آموزان ورود به پايه هفتم مدارس نمونه دولتي خبر داده و اظهار کرد: ثبت نام از دانش آموزان برگزيده ورودي پايه هفتم مدارس نمونه دولتي استان مازندران آغاز و تا روز شنبه ٢٣ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
وي افزود: ٣٣٨٠ نفر از دانش آموزان براي تحصيل در مدارس دوره اول متوسطه نمونه دولتي استان در سامانه نام نويسي کردند و پس از بررسي مستندات و عوامل امتياز آور که شامل فعاليت‌هاي علمي، پژوهشي، تربيتي و ورزشي دانش‌آموزان در دوره ابتدايي مي‌باشد، ١۴٢٠ نفر از دانش آموزان حائز بالاترين امتياز گرديدند و مراحل ثبت نام از اين دانش آموزان در حال انجام مي باشد. از اين ميان ۶۴۰ دختر و ۷۸۰ پسر براي تحصيل در اين مدارس پذيرفته شده اند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران اظهار کرد: ۱۹ مدرسه نمونه دولتي متوسطه اول در ۱۳ شهر استان فعال است که از اين تعداد، ۹ مدرسه دخترانه و ۱۰ مدرسه پسرانه است.
دهقان يادآور شد: بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش نحوه پذيرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتي دوره اول متوسطه بر اساس فعاليت هاي مستند علمي، پژوهشي، تربيتي و ورزشي دانش آموزان در سطوح منطقه اي، استاني و کشوري است.

آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today