باشگاه خبرنگاران/ رئيس اداره صمت باغملک گفت: به منظور تنظيم بازار مرغ منجمد تهيه و در اين شهرستان توزيع شد.

باقري، رئيس اداره صمت باغملک در اين رابطه اظهار کرد: به منظور تنظيم بازار، مرغ منجمد به شرح زير تحت نظارت اداره صنعت معدن و تجارت(بازرگاني) باغملک، مرغ منجمد در اين شهرستان توزيع شد.
او با اشاره به توزيع مرغ در باغملک، بيان داشت: در باغملک واحد صنفي مرغ کشتار روز فتحي فلکه امام خميني(ره) جنب داروخانه شباروزي، فتحي خيابان شهرداري، جنب درمانگاه سپاه با قيمت ۲۱ هزار تومان مرغ به فروش رسيد.
باقري در ادامه افزود: در قلعه تل واحد صنفي مهرعلي ايکدر در ميدان انقلاب مرغ منجمد را با قيمت مصوب ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رساند و در شهر صيدون نيز واحد صنفي مرغ کشتار روز  شهباز شهبازي در خيابان اصلي روبروي پارک شهدا مرغ را با اين قيمت توزيع کرد.
ئيس اداره صمت باغملک تصريح کرد: در ميداوود مرغ منجمد با قيمت ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان در واحد صنفي رضا قيصري در خيابان اصلي به فروش رسيد.


آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today