باشگاه خبرنگاران/ استفاده از آنتي بيوتيک مجاز در مراحل رشد مرغ يکي از دلايل نگراني مردم در استفاده از اين گوشت است.

اصغر زاده، مدير کل دامپزشکي خراسان جنوبي بيان داشت: باور عمومي مردم بر اين است که مرغ‌هاي موجود در بازار با تزريق هورمون و آنتي بيوتيک‌هاي مضر به رشد و مرحله کشتار مي‌رسند که اين باور غلط است.
او افزود: در مراحل رشد مرغ هيچگونه هورموني استفاده نمي‌شود و تنها درصدي آنتي بيوتيک تحت عنوان آنتي بيوتيک مجاز استفاده مي‌شود که هيچگونه مشکلي ايجاد نمي‌کند. 
اصغرزاده با اشاره به اينکه از اسفند پارسال بيش از ۴۰۰ واحد تست آنتي بيوتيک انجام شده گفت: به طور مستمر از تمام واحد‌هاي مرغداري تست‌هاي آنتي بيوتيک گرفته مي‌شود که بيشتر از حد مجاز، به مرغ‌ها آنتي بيوتيک تزريق نشده باشد و سپس وارد چرخه کشتار مي شوند. 
مدير کل دامپزشکي خراسان جنوبي بيان کرد: مرغ سبز موجود در بازار به دليل استفاده نشدن از هيچ نوع آنتي بيوتيکي حتي نوع مجاز و وجود حساسيت‌هاي بالاي بهداشتي در توليدشان از سالم‌ترين نوع مرغ‌ها محسوب مي شود.
او اظهار کرد: توليد مرغ سبز براي مرغداري‌ها هزينه‌، تلفات و  استرس کمتري دارد.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today